Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walne Zebranie Członków Oddziału Małopolskiego

Walne Zebranie Członków Oddziału Małopolskiego

Szanowni Państwo,

Na podstawie Uchwały nr 1/2014 z dnia 15.02.2014 roku. Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału. Zebranie odbędzie się 08.03.2014 roku, godz. 10:00 w pierwszym terminie i 10:15 w drugim terminie.

Miejsce: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265; sala wykładowa w budynku rehabilitacji, wejście przez budynek rehabilitacji. Dla ułatwienia informujemy, że budynek rehabilitacji jest to pierwszy budynek po prawej stronie bramy wjazdowej na parking szpitalny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału
Małopolskiego.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Małopolskiego z działalności w okresie od poprzedniego Walnego.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Oddziału Małopolskiego za okres
od poprzedniego Walnego.
8. Przedstawienie planu działalności Oddziału Małopolskiego na 2014 rok.
9. Uzupełnienie składu Zarządu Oddziału Małopolskiego.
10. Uzupełnienie listy Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa „J-elita”.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres: oddzial.malopolski@j-elita.org.pl

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)