Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walne Zebranie Członków Oddziału Dolnośląskiego

Walne Zebranie Członków Oddziału Dolnośląskiego

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się 28.06.2014 roku, godz. 16.00 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 16.15.

Miejsce: Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław (pokój odpraw lekarskich).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2013.
7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2013.
8. Przedstawienie planu działalności Oddziału Dolnośląskiego na 2014 rok.
9. Dyskusja i głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu Oddziału
Dolnośląskiego.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania zaległych składek członkowskich.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo oddzial.dolnoslaski@j-elita.org.pl lub telefonicznie 511 422 699.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)