Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walne Zebrania Członków w Oddziałach J-elity + Walny Zjazd Delegatów

Walne Zebrania Członków w Oddziałach J-elity + Walny Zjazd Delegatów

W najbliższym czasie odbędą się Walne Zebrania Członków w kilku oddziałach Towarzystwa: Śląskim (16.03.2013), Łódzkim (23.03.2013), Pomorskim (26.03.2013) i Mazowieckim (06.04.2013). Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, 06.04.2013 w siedzibie J-elity.

Oddział Śląski:

Zarząd Oddziału śląskiego Towarzystwa J-elita informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 23 lutego 2013 zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału Śląskiego na dzień 16 marca 2013 roku (sobota) o godzinie 13:15 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, o godzinie 13:30, w Katowicach, przy ulicy Moniuszki 4/8 w sali B.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału Śląskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału za rok 2012.
5. Przedstawienie programu działania Oddziału Śląskiego Towarzystwa na rok 2013.
6. Wybór Delegatów Oddziału Śląskiego na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia emailowo: jelitaslask@gmail.com lub telefonicznie 695-197-144.

Oddział Łódzki:

Zarząd Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ „J-elita” zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 23.03.2013 r. (sobota) godz.11:00. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie dnia 23.03.2013 r. (sobota) godz. 11:15.

Miejsce zebrania: pl. Hallera 1, budynek dziekanatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sala nr 33.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2012.
7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności w roku 2012.
8. Udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału za rok 2012.
9. Przyjęcie programu działania Oddziału Łódzkiego Towarzystwa na rok 2013.

10. Wybór Delegatów Oddziału Łódzkiego na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”

11. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału Łódzkiego Towarzystwa.

12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo biuro@j-elita.org.pl bądź telefonicznie 695 197 144.

Oddział Pomorski:

W związku z upływającą kadencją władz statutowych (Zarząd, Komisja Rewizyjna), Zarząd Oddziału Pomorskiego J-elity informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2013 zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego, które odbędzie się dnia 26 marca 2013r. w Gdyńskie Centrum  Organizacji Pozarządowych – GCOP Ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia, o godz. 18:00 (w pierwszym terminie), a w przypadku braku kworum o godz. 18:15 (w drugim terminie), w tym samym miejscu.

Harmonogram obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Towarzystwa
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania
uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie komisji skrutacyjnej
6. Wybór władz oddziału Pomorskiego na kolejną kadencję.
7. Przydzielenie odpowiednich zadań poszczególnym członkom Zarządu
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oddziału.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Będziemy decydować o przyszłości oddziału, dlatego prosimy o przybycie i potwierdzenie przybycia mailowo biuro@j-elita.org.pl bądź telefonicznie 695 197 144 .

Oddział Mazowiecki:

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ „J-elita” zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 06.04.2013 r. (sobota) godz.10:00. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie dnia 06.04.2013 r. (sobota) godz. 10:15.

Miejsce zebrania: ul. Ks. Trojdena 4 Warszawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zajazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2012.
7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności w roku 2012.
8. Udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału za rok 2012.
9. Przyjęcie programu działania Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa na rok 2013.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo biuro@j-elita.org.pl bądź telefonicznie 695 197 144.

Ponadto przypominamy, że Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa odbędzie się 06.04.2013 w siedzibie J-elity. Szczegóły tutaj.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)