Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » W jakich sytuacjach możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta?

W jakich sytuacjach możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta?

Zdarza się, że korzystając ze świadczeń w przychodni, poradni czy szpitalu napotykamy na różnego rodzaju problemy. Gdzie i w jakich sytuacjach należy zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta, aby skutecznie rozwiązać problem?

 Jakie sprawy?

Sprawy związane z naruszeniem praw pacjenta. Świadczenia zdrowotne zostały Ci udzielone bez zachowania należytej staranności? Lekarz nie udzielił Tobie lub osobie przez Ciebie upoważnionej przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu? Masz problem z uzyskaniem kopii swojej dokumentacji medycznej? To właśnie przykładowe sytuacje, gdy powinieneś skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta (RPP).

Jak zgłosić problem?

Nie wiesz, czy Twoje prawa zostały naruszone, albo potrzebujesz porady? Skorzystaj z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590. Z dyżurującymi pracownikami Biura RPP można skontaktować się od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 20:00.

Możesz także napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Podaj w nim: swoje dane (a jeżeli sprawa nie dotyczy bezpośrednio Ciebie, również dane pacjenta, którego prawa mogły zostać naruszone oraz prześlij upoważnienie do działania w imieniu tej osoby), nazwę podmiotu leczniczego, którego sprawa dotyczy, opis zaistniałej sytuacji, podpis osoby, która składa wniosek.
Wniosek możesz przesłać pocztą na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
e-mailem: kancelaria@rpp.gov.pl, poprzez platformę ePUAP albo faxem: (22) 833 – 08 – 86.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego znajdziesz również na naszej stronie internetowej:

http://www.rpp.gov.pl/kontakt/wniosek-o-wszczecie-postepowania-wyjasniajacego/

Co się stanie z Twoim zgłoszeniem?

Jeśli zgłoszenie wskazuje, że mogło dojść do nieprawidłowości w realizowaniu praw pacjenta Rzecznik rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Prowadząc postępowanie ustali, czy w przekazanej sprawie zostały naruszone prawa pacjenta. Jeżeli na podstawie zgromadzonych informacji i materiałów, Rzecznik stwierdzi, że Twoje prawa zostały naruszone, skieruje do podmiotu leczniczego wystąpienie zawierające opinie lub wnioski co do sposobu załatwiania tej sprawy.

Dodatkowo, jeżeli sprawa tego wymaga, Rzecznik zażąda wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec konkretnego pracownika placówki. Rzecznik może też zwrócić się do organu nadrzędnego, który sprawuje nadzór i może dokonywać kontroli i oceny działalności placówki, w której naruszono prawa pacjenta z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

rpp.gov.pl

Komentarz

Wielu z nas zastanawia się, czy warto zgłaszać łamanie naszych praw, czy wniosek lub skarga cokolwiek zmieni. Uważa, że szkoda czasu, a nawet obawia się, czy interwencja rzecznika nie spowoduje gorszego traktowania pacjenta w danej placówce. Musimy pamiętać, że przemilczanie nieprawidłowości, do których dochodzi w placówkach ochrony zdrowia nie doprowadzi do poprawy przestrzegania naszych praw do informacji, dokumentacji, godności i intymności.

Małgorzata Mossakowska

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)