Przejdź do treści

Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje u ministra zdrowia w sprawie dostępu do leczenia

Po posiedzeniu Rady Organizacji Pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) przekazał ministrowi zdrowia problemy i postulaty środowiska chorych związane z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia w czasie pandemii koronawirusa.

Rada Organizacji Pacjentów powstała w lutym 2020 roku, by w imieniu organizacji pacjentów doradzać Rzecznikowi Praw Pacjenta (RPP).  W jej skład wchodzi 78 stowarzyszeń z całej Polski, wspierających osoby z różnymi schorzeniami, m.in. Towarzystwo „J-elita”.

28 października rada spotkała się online w pełnym składzie, by omówić obecną sytuację w ochronie zdrowia. Przedstawiciele organizacji wyrazili zaniepokojenie ograniczonym dostępem do lekarzy, poradni i szpitali, związanym z pandemią. Wskazywali m.in. na: niemożność uzyskania pomocy w dniu zgłoszenia w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, długiego oczekiwania na świadczenie, ograniczenie pracy niektórych przychodni wyłącznie do teleporad, utrudnionego dostępu do diagnostyki oraz zawieszenia wykonywania części świadczeń i zabiegów przez szpitale. W tym kontekście podnoszono także kwestię obawy przed zaostrzeniem stanu zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi (m.in. nieswoistymi zapaleniami jelit), nie mającymi objawów COVID-19.

Rezultatem dyskusji są postulaty, przedstawione przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca ministrowi zdrowia. Wśród nich są m.in.: wprowadzenie monitoringu pacjentów leczonych w domu, zapewnienie pacjentom chorym przewlekle świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zachowaniem ciągłości leczenia, zapewnienie dostępu do świadczeń pierwszorazowych w poradniach (w szczególności po leczeniu szpitalnym). Część postulatów dotyczy działalności szpitali. Wśród nich są: utworzenie jednolitych zasad powoływania kadry medycznej do szpitali jednoimiennych tak, aby nie odbywało się to ze szkodą dla innych pacjentów; stworzenie platformy ułatwiającej dotarcie do informacji o wolnych miejscach szpitalnych (nie tylko dla zakażonych Covid-19) oraz powołanie wojewódzkich linii telefonicznych – centrów informacji o dostępności świadczeń w przypadku nagłych reorganizacji placówek ochrony zdrowia.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!