Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » RODO – prawo pacjenta do bezpłatnej kopii danych osobowych

RODO – prawo pacjenta do bezpłatnej kopii danych osobowych

Od 25 maja obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO.

Przepisy RODO nakładają na administratorów danych, którymi są także szpitale, przychodnie i inne placówki medyczne, nowe obowiązki. Natomiast pacjenci, których dane są przetwarzane, zyskali nowe uprawnienia. Mają m.in. prawo dostępu do swoich danych osobowych, które mogą zrealizować również poprzez zażądanie ich kopii. Placówki medyczne zobowiązane są do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Kopia powinna zostać Państwu przekazana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca lub powinni zostać Państwo poinformowani o późniejszym terminie jej przekazania.

Jeżeli placówka medyczna nie spełni żądania dostarczenia kopii danych, przysługuje Państwu m.in. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać bezpłatnie kopię swoich danych, w tym zawartych w dokumentacji medycznej, mogą Państwo skorzystać z wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Wniosek można złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)