Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Prawo do leczenia bólu dla każdego pacjenta

Prawo do leczenia bólu dla każdego pacjenta

Prawo do leczenie bólu dla wszystkich pacjentów, nie tylko terminalnych oraz doprecyzowanie zasad dostępu do dokumentacji medycznej – zapewnia nowa ustawa, którą w piątek 24 lutego uchwalił Sejm.

Dotychczas, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień przysługiwało chorym w stanie terminalnym. Teraz prawo do leczenia bólu ma każdy pacjent. Prawo to ma być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. Do tej pory zdarzało się, że chorzy mieli problem z korzystaniem z tego prawa. W 2014 roku do rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 41 skarg z tym związanych, a w 2015 – 58. Za zmianą przepisów opowiedziało się 434 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zmieniono także przepisy dotyczące dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej. Pacjent będzie mógł uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, efektach leczenia oraz rokowaniach nie tylko od lekarza, ale także od ratowników medycznych i pielęgniarek.

Dotychczas sprawa wydawania kopii dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta nie była precyzyjnie uregulowana. Sejm doprecyzował, że po śmierci chorego dokumentacja będzie udostępniana osobie przez niego upoważnionej za życia lub jego przedstawicielowi ustawowemu w chwili zgonu. Osoby te będą miały prawo do wglądu do oryginalnej dokumentacji, czyli w formie papierowej – robienia notatek oraz zdjęć, a także do robienia kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana przez pocztę elektroniczną (e-maila) lub na informatycznym nośniku danych, np. płycie.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)