Przejdź do treści

Prawie jeden na stu Amerykanów z nieswoistym zapaleniem jelit

Nieswoiste zapalenie jelit zdiagnozowano u prawie jednego na stu Amerykanów – wynika z analizy, której wyniki opublikowano w lipcu na stronie internetowej prestiżowego magazynu Gastroenterology.

Autorzy badania, które miało pokazać częstość występowania nieswoistych zapaleń jelit (NZJ) w Stanach Zjednoczonych, wykorzystali dane z dwóch rządowych programów ubezpieczeń społecznych: Medicare i Medicaid. Analiza została oparta na diagnozach lekarskich wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna i jest uważana za reprezentatywną dla prawie całej populacji USA posiadającej ubezpieczenie zdrowotne. Wynika z niej, że NZJ rozpoznano u ponad 0,7 proc., czyli 2,4 miliona Amerykanów, a każdego roku diagnozuje się 56 tysięcy nowych przypadków. Częstość zachorowań stopniowo wzrastała w latach 2011-2020 i, jak ocenia współkierujący pracami dr Andrés Hurtado-Lorenzo, wiceprezes ds. badań Crohn’s & Colitis Foundation, będzie nadal rosła wraz ze wzrostem średniej długości życia obywateli Stanów Zjednoczonych. Eksperci oceniają, że liczba zachorowań ma związek m.in. z czynnikami środowiskowymi: spożywaniem wysokoprzetworzonej żywności oraz zanieczyszczeniem środowiska i urbanizacją. Z drugiej strony wpływ na to może mieć dostępność badań, a tym samym poprawa diagnostyki.

Co ciekawe, wyniki analizy pokazały istotne różnice w częstości występowania NZJ w różnych grupach rasowych. I tak częstość występowania NZJ na 100 tysięcy mieszkańców wynosiła 812 u osób rasy białej, 504 u Afroamerykanów, 403 u Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i 458 u Latynosów. Autorzy badania podkreślają jednak, że przyczyny tych różnic są złożone i wieloczynnikowe i aby zrozumieć ich mechanizm potrzebne są dalsze badania. Mogą na nie wpływać czynniki genetyczne, środowiskowe, społeczno-ekonomiczne, a także dysproporcje w zakresie opieki zdrowotnej, różnice w świadomości chorób i zgłaszaniu ich oraz niedostatecznym dostępem do diagnostyki w niektórych populacjach.

Dr n. med. Ariel Liebert

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!