Towarzystwo J-elita » Pomoc w zakupie leków – Karty DOZ

Pomoc w zakupie leków – Karty DOZ

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zostało Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2021  organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie

Nasze Towarzystwo znalazło się w gronie  organizacji które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Wspólny projekt z DOZ Fundacją dbam o zdrowie będzie realizowany po raz dziewiąty, jego budżet w wysokości 90 000 zł przekazany zostanie w postaci kart pozwalających na zakup leków i wyrobów medycznych dla najbardziej potrzebujących chorych osób.

Projekt „Misja – remisja!” dedykowany będzie dzieciom, osobom niepełnosprawnym, osobom przewlekle chorym, bezdomnym, seniorom oraz rodzicom i opiekunom prawnym samotnie wychowującym chore dzieci, będącym członkami Towarzystwa, pozostającym na dzień złożenia wniosku w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, a jego realizacja będzie trwać do 31.01.2022 roku. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta łącznie 100 podopiecznych Towarzystwa „J-elita”.

Zapraszamy do składania Wniosków, szczegóły tu

„Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty”.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)