Przejdź do treści

Orzeczenie o niepełnosprawności. Ważność dokumentów, które „wygasły” podczas pandemii

Zmiana  w przepisach dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności, których ważność upłynęła podczas pandemii. Pierwotnie wydłużono ich ważność do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Teraz to jednak zmieniono. Orzeczenia będą tracić ważność w zależności od tego, do kiedy pierwotnie były wydane.

Zmiana, mająca odciążyć zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, które zostałyby jednocześnie zasypane mnóstwem wniosków o wydanie nowego orzeczenia, jest efektem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 9 marca br.

Zgodnie z art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. nowelizującej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie na taki sam czas zostają wydłużone decyzje przyznające świadczenia na bazie orzeczeń. Mówi o tym art. 25 nowelizacji.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności o nowe orzeczenie powinny starać się osoby, których termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności upłynął w pierwszym roku pandemii, czyli w 2020 r. Ich orzeczenia stracą ważność 1 stycznia 2024 roku. Orzeczenia, które straciły ważność w drugim roku pandemii będą ważne do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, zaś dokumenty których termin ważności upłynął do dnia poprzedzającego ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw (czyli 4 maja br.), zachowają ważność do końca września 2024 roku.

Karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu, zachowują ważność do 31 marca 2024 roku.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!