Towarzystwo J-elita » Odpowiedź na projekt rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych (18.08.2009)

Odpowiedź na projekt rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych (18.08.2009)

Odpowiedź na projekt rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanychPismo dotyczy pkt 23 Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.