Przejdź do treści

Nowy doustny lek biologiczny dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Od września w wykazie leków refundowanych pojawił się nowy lek biologiczny dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – Xeljanz, zawierający substancję tofacytinib.

Preparat, który będzie dostępny w ramach programu lekowego NFZ, znalazł się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków z 24 sierpnia 2020 r. Kryteria kwalifikacji do terapii są podobne jak w przypadku infliksymabu i wedolizumabu. W tym wypadku leczenie jest możliwe od 18. roku życia u pacjentów z rozpoznaną ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, u których leczenie cyklosporyną jest niewskazane lub przeciwwskazane, z niedostateczną odpowiedzią na standardowe leczenie, w tym na leczenie kortykosteroidami i 6‐merkaptopuryną lub azatiopryną, czy też nietolerujących lub mających przeciwwskazania dla tych form terapii.

Podobnie jak w przypadku pozostałych leków, przed rozpoczęciem terapii biologicznej tofacytinibem trzeba wykonać szereg badań laboratoryjnych: EKG, RTG klatki piersiowej oraz badanie endoskopowe mających, na celu określenie stanu klinicznego pacjenta oraz potwierdzenie, że nie spełnia on kryteriów stanowiących przeciwwskazania do udziału w programie (m.in. ciężkie zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, nowością stanowiąca przeciwwskazanie dla tego leku jest stężenie hemoglobiny poniżej 9 g/dl).

W przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne jest stosowanie skutecznej metody antykoncepcji w trakcie leczenia i co najmniej przez cztery tygodnie po podaniu ostatniej dawki. Po uzyskaniu skutecznej odpowiedzi na leczenie w okresie ośmiu tygodni terapii indukującej remisję istnieje możliwość kontynuowania leczenia podtrzymującego do maksymalnie 12 miesięcy od momentu podania pierwszej dawki tofacytinibu w danym cyklu leczenia.

Lek jest w formie tabletek powlekanych, przyjmowanych doustnie dwa razy dziennie niezależnie od posiłku. W przypadku pacjentów mających trudności z połykaniem, tabletki tofacytynibu można rozkruszyć i podawać z wodą. Pod względem biochemicznym jest on silnym selektywnym inhibitorem kinaz janusowych.

Bardzo cieszymy się z nowej możliwości terapeutycznej oraz kolejnych pozytywnych zmian w aspekcie dostępności leków dla chorujących na nieswoiste choroby zapalne jelit.

Dr n. med. Ariel Liebert
Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania
Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!