Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Mniejsze kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Mniejsze kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Od 1 września renciści i emeryci mogą mniej dorobić do świadczeń. Obniżyły się również kwoty dofinansowań z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych.

Obniżka, która dotknie pracujących rencistów i ubiegających się o wsparcie PFRON to efekt spadku przeciętnego wynagrodzenia z 4181,49 zł do 4019,08 zł.

Renta socjalna
Od 1 września br. graniczna kwota przychodu, która nie wpłynie na zawieszenie renty socjalnej, wynosi 2813,40 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Kwota ta obowiązuje do 30 listopada 2016 r. Oznacza to, że można dorobić mniej niż w sierpniu. Wówczas było to 2927,10 zł.

Renta z tytułu niezdolności do pracy
Mniej też można dorobić do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po przekroczeniu 2813,40 zł (70 proc. przeciętnej pensji) renta będzie zmniejszana. Poprzednio, jak wyżej, było to 2927,10 zł.
Po przekroczeniu kwoty 5224,80 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia)renta będzie zawieszona. Poprzednio było to 5436 zł.

Dofinansowanie do sprzętu
Od 1 września 2016 r. zmieniły się również kwoty limitów miesięcznego dochodu, brane pod uwagę przy staraniu się o dofinansowanie ze środków PFRON np. do przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. Obecnie średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty 2009,54 zł (50 proc. przeciętnego wynagrodzenia) na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 2612,40 zł (65 proc. przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku osoby samotnej.

Turnusy rehabilitacyjne
Zmienione zostały także kwoty dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych:
– dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością w wieku do 16. roku życia i osób z niepełnosprawnością w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności jest to 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1206 zł;
– dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (27 proc. średniej pensji), to 1085 zł;
– dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (25 proc. średniej pensji) – 1005 zł;
– opiekun oraz pracownik zakładu pracy chronionej otrzyma zaś 804 zł (20 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby z niepełnosprawnością, dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania, pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ustawie. Zasady te są jednak stosowane uznaniowo przez PCPR-y i od nich zależy, czy dany przypadek uznają za uzasadniony.

za: niepełnosprawni.pl

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)