Towarzystwo J-elita » Ministerstwo Zdrowia zwiększy dostęp do leczenia biologicznego!

Ministerstwo Zdrowia zwiększy dostęp do leczenia biologicznego!

Długotrwałe starania „J-elity” przynoszą efekt: Terapia biologiczna dla dzieci oraz leczenie podtrzymujące dla małych i dorosłych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wydłużenie leczenia infliksimabem do dwóch lat oraz adalimumab dla dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna – Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmian w wykazie leków refundowanych na 2017 rok.

Nowy wykaz, który został opublikowany 22 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Resort zmienia program lekowy dla chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG). Obecnie dorośli mogą skorzystać z 6-tygodniowej terapii ratunkowej (trzech dawek leku) jedynie w przypadku zagrożenia kolektomią – usunięcia całego jelita grubego. Dzieciom leczenia biologicznego nie refunduje się wcale. Projekt przewiduje, że dzieci oraz dorośli będą mogli zostać poddani 6-tygodniowej  terapii indukcyjnej oraz 12-miesięcznemu leczeniu podtrzymującemu infliksimabem.

Choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C)

Dorośli pacjenci z ch. L-C. mogą otrzymać obecnie infliksimab i adalimumab w terapii podtrzymującej do 12 miesięcy. Dzieciom można podawać teraz w ramach programu lekowego tylko infliksimab. Resort zdrowia chce, by od 1 stycznia 2017 r. czas leczenia podtrzymującego infliksimabem został wydłużony do 24 miesięcy. Ponadto lek adalimumab (Humira) zostanie udostępniony dla dzieci.

Więcej informacji podamy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)