Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Łagodniejsze kryteria ponownego włączenia terapii biologicznej u dzieci

Łagodniejsze kryteria ponownego włączenia terapii biologicznej u dzieci

Od września Ministerstwo Zdrowia obniży kryteria ponownego włączenia dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C) do leczenia biologicznego.

Jak wynika z komunikatu resortu zdrowia, zmiany dotyczą opisu programu lekowego dla pacjentów pediatrycznych z ch. L-C. Dzięki nim będzie można ponownie włączyć leczenie adalimumabem lub infliksymabem dzieciom, u których wystąpiło zaostrzenie choroby już po zakończeniu leczenia, przy czym nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI (Pediatric Crohn’s Disease Activity Index) zwiększy się o 10 punktów. Obecnie próg umożliwiający ponowne podanie leku jest znacznie wyższy – wynosi 51 punktów, czyli tyle samo ile jest wymagane przy pierwszym włączeniu do programu. Zmiany oznaczają, że stan dziecka nie będzie musiał się bardzo pogorszyć, by ponownie mogło otrzymać skuteczne uprzednio leczenie.

Ministerstwo poinformowało, że wprowadza również zmianę dotycząca dawkowania adalimumabu i infliksymabu, które będzie prowadzone zgodnie z opisem zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz z uwzględnieniem rekomendacji ECCO/ESPGHAN. (ECCO, czyli European Crohn’s and Colitis Organisation to skupiające lekarzy Europejskie Stowarzyszenia Choroby Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego. ESPGHAN – European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition to stowarzyszenie gastroenterologów i pediatrów dziecięcych). W wyniku wprowadzenia kryterium przedłużenia terapii dla dzieci usunięty zostało kryterium, że „łączny czas terapii adalimumabem nie jest dłuższy od łącznego czasu terapii indukcyjnej i podtrzymującej”, które dotyczyła małych pacjentów leczonych dotychczas poza programem.

O tym co to oznacza dla pacjentów poinformujemy, gdy zapoznamy się ze szczegółowymi zapisami zmian w programie lekowym.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)