Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Informacje po Walnym Zebraniu Delegatów z dnia 07.06.2014 roku

Informacje po Walnym Zebraniu Delegatów z dnia 07.06.2014 roku

W dniu 07.06.2014 rokuWarszawie, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa J-elita. Podczas Zebrania zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Towarzystwa w 2013 roku, przeprowadzono również wybory uzupełniające do Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego.

Nowymi Członkami Zarządu zostali: Katarzyna Bartczak i Marzena Olchowy z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego „J-elity” oraz Marlena Szajer i Artur Wolak.

Wprowadzono zmiany w statucie. Informacja o przegłosowanych zmianach wkrótce będzie dostępna na stronach „J-elity”.

W związku z rezygnacją Magdaleny Sajak z funkcji Prezesa
(z powodów zdrowotnych), na nowego Prezesa Zarząd Główny wybrał ze swojego grona Agnieszkę Gołębiewską.
Wiceprezesem pozostał dr Piotr Albrecht.
Sekretarzem pozostała Agnieszka Kowalczyk.
Skarbnikiem wybrano Marlenę Szajer.

Nowym Członkiem Sądu Koleżeńskiego, na miejsce Artura Wolaka, został  Marek Wójcik z Oddziału Lubelskiego.

Po żywej dyskusji, Walne Zebranie postanowiło pozbawić mandatu delegatów, którzy nie uczestniczyli (bez usprawiedliwienia) w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Delegatów. Mandatów pozbawiono 12 delegatów.

Sekretarz Zarządu Głównego – Agnieszka Kowalczyk – zaprezentowała Księgę Znaków Logo Towarzystwa „J-elita” oraz zaproponowała trzy wersje Logo Oddziałów, z których Delegaci wybrali jednogłośnie trzecią. Wersja ta zostanie przesłana do Oddziałów i umieszczona na stronach Towarzystwa.

Plany Oddziału Pomorskiego na 2014 rok przedstawiła Magdalena Sobieska w imieniu silnej grupy reprezentującej Oddział. Plany te spotkały się z żywym przyjęciem.

Prezes Agnieszka Gołębiewska przedstawiła w imieniu Zarządu Głównego plany działań Towarzystwa i ich finansowania w 2014 roku. Podjęto uchwałę o finansowaniu darowizn i dodruku wydawnictw z oszczędności roku.

Postanowiono ograniczyć papierowy nakład Kwartalnika i położyć większy nacisk na dystrybucję jego elektronicznej formy z uwagi na wysokie koszty druku i wysyłki.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)