Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Informacja o badaniu klinicznym dla pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Informacja o badaniu klinicznym dla pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Firma farmaceutyczna  Vascular Biogenics Limited prowadzi obecnie w Polsce wieloośrodkowe badanie kliniczne II fazy w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (ang. ulcerative colitis, UC). Badanie skierowane jest do pacjentów chorujących na aktywną postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, utrzymującym się mimo leczenia dostępnymi lekami.

Badanie ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa doustnego przyjmowania innowacyjnego preparatu VB-201. Cząsteczka ta należy do nowej klasy związków chemicznych, które działają przeciwzapalnie poprzez oddziaływanie na wrodzony system immunologiczny. Pacjenci będą uczestniczyli w badaniu maksymalnie do 30 tygodni.

Tylko pacjenci spełniający poniższe kryteria mogą wziąć udział w badaniu:

–  Mężczyźni lub kobiety powyżej 18 roku życia;

–  Rozpoznana aktywna postać UC co najmniej 6 miesięcy przed wizytą przesiewową;

–  Utrzymująca się aktywność UC mimo uprzedniego leczenia co najmniej jednym preparatem

kwasu 5-aminosalicylowego (np. mesalazyna);

Niniejsze badanie zostało zaakceptowane przez Komisję Etyki i Nadzoru nad Badaniami na Ludziach i Zwierzętach Centralnego Szpitala Klinicznego MSW  oraz przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej www.ClinicalTrials.gov wyszukując numer identyfikacyjny NCT01839214.

W przypadku zainteresowania udziałem w niniejszym badaniu klinicznym prosimy o kontakt z najbardziej dogodnym ośrodkiem z wymienionych poniżej:

Prof. Grażyna Rydzewska
Centralny Szpital Kliniczny MSW
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Telefon kontaktowy: (22) 508-12-40

Dr Krzysztof Niezgoda
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ
Oddział Chorób Wewnętrznych
ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
Telefony kontaktowe: (55) 239-44-53 lub (55) 239-44-55

Dr Jerzy Rozciecha
LexMedica, Ośrodek Badań Klinicznych
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
Telefon kontaktowy: (71) 339-72-27

Dr Marek Horyński
ENDOSKOPIA Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot
Telefon kontaktowy: (58) 555-26-31

Dr Zdzisław Hrynkiewicz
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „Eskulap”
ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok
Telefon kontaktowy: (85) 745-00-31

Prof. Rafał Filip
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Zakład Endoskopowych Badań Klinicznych
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Telefon kontaktowy: (81) 718-44-70

Dr Zbigniew Hebzda
UNICARDIA
ul. gen. Fieldorfa Nila 14/3U, 31-209 Kraków
Telefon kontaktowy: (12) 626 08 08

Prof. Maciej Gonciarz
ALL-MEDICUS
ul. Harcerzy Września 1939 5, 40-660 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 357 05 66

Prof. Ewa Małecka-Panas
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Telefon kontaktowy: (42) 678 64 80

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)