Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » II Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem rodziców

II Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem rodziców

19W ostatnich latach obserwuje się narastanie częstości zachorowań na nieswoiste zapalenia jelit u dzieci. Szczególnie zauważalny jest wzrost liczby pacjentów z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna, obniżyła się również dolna granica wieku, w którym dochodzi do ujawnienia się choroby. Liczba dzieci, u których choroby te mają ciężki, powikłany przebieg również uległa zwiększeniu. Aktualnie pod opieką II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu znajduje się ponad 300 dzieci z tymi chorobami. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych metod terapii oraz współpracy ze strony pacjentów i ich rodziców w trakcie procesu leczenia. Niezwykle istotne jest również prowadzenie działań edukacyjnych, których celem jest optymalizacja postępowania terapeutycznego. Duże zainteresowanie ze strony rodziców i pacjentów związane z problematyką nieswoistych zapaleń jelit i ich aktywny udział w I Konferencji zorganizowanej w 2006 roku wskazał na konieczność kontynuowania takich posiedzeń w przyszłości.
W dniu 13 grudnia 2008 roku w Domu Jana Pawła II we Wrocławiu miała miejsce druga konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci – nowe możliwości terapeutyczne”, zorganizowana przez II Katedrę i Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiedzenie miało charakter otwarty i odbyło się z udziałem rodziców oraz dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit z terenu południowo-zachodniej Polski. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników. Celem spotkania było przedstawienie rodzicom chorych dzieci podstawowych zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem nieswoistych zapaleń jelit. Poruszana tematyka dotyczyła etiopatogenezy, objawów klinicznych, leczenia, problematyki żywieniowej oraz aspektów psychologicznych. W programie znalazły się również informacje dotyczące nowych metod terapii, przede wszystkim leczenia biologicznego przy użyciu preparatów anty-TNF. Poszczególne sesje naukowe uzupełniała obszerna część praktyczna, podczas której rodzice oraz pacjenci mogli uzyskać informacje oraz odpowiedzi na przedstawione pytania. Na zakończenie studenci ze Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice przeprowadzili z rodzicami badanie ankietowe dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy lekarzem i rodzicem chorego dziecka oraz stopnia zrozumienia podstawowych pojęć i nomenklatury medycznej. Posiedzenie spotkało się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, dlatego też istnieje potrzeba organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu firm farmaceutycznych oraz została dofinansowana ze środków PFRON.
Prof. dr hab. med. Barbara Iwańczak
Kierownik Naukowy Konferencji
Dr n. med. Tomasz Pytrus
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)