Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Dobre i złe wiadomości w sprawie leczenia dzieci

Dobre i złe wiadomości w sprawie leczenia dzieci

Resort zdrowia obniży kryterium ponownego włączenia leczenia biologicznego u małych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Pod znakiem zapytanie jest refundacja Cortimentu dla dzieci.

Ministerstwo obniżyło kryteria ponownego włączenia leczenia adalimumabem i infliksymabem dla dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których nastąpiło zaostrzenie choroby po zakończeniu leczenia. Jak wynika z pisma resortu do Towarzystwa „J-elita”, od 1 września 2017 r. dzieci takie będą mogły ponownie dostać lek, jeśli wskaźnik aktywności choroby (PCDAI) zwiększy się o 10 punktów. Obecnie próg umożliwiający podanie leku jest znacznie wyższy – wynosi 51 punktów, co oznacza, że stan dziecka musi się bardzo pogorszyć, by ponownie mogło otrzymać specyfik. Korzystna zmiana wejdzie w życie wraz z kolejną listą refundacyjną. To spełnienie postulatów „J-elity” i środowiska gastroenterologów. Przedstawiciele „J-elity” wskazywali na konieczność zmian m.in. podczas spotkania z urzędnikami resortu zdrowia 8 marca br.

Ministerstwo przypomina również, że od 1 lipca został objęty refundacją środek spożywczy Modulen IBD w proszku, puszka o pojemności 400 mg, w indukcji remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

Resort wskazuje też, że producent innego leku biologicznego – Entyvio (wedolizumab) złożył wniosek o jego refundację w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wniosek musi jednak przejść całą procedurę: ekspertyzę w jego sprawie musi wydać Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT), następnie rekomendację prezes AOTMiT, stanowisko wyda Rada Przejrzystości i zostanie skierowany do negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Nie wiadomo więc jaka będzie decyzja Ministerstwa Zdrowia i kiedy ona zapadnie.

„J-elita” zabiega o refundację Cortimentu dla dzieci. To budesonid w formule MMX – steryd o działaniu miejscowym. Obecnie dla małych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lek kosztuje prawie 500 zł, podczas gdy cena zryczałtowana dla dorosłych wynosi 3,50 zł. Wniosek o refundację poza wskazaniami rejestracyjnymi (off label) tego leku został złożony przez Ministerstwo Zdrowia. Niestety, Rada Przejrzystości podczas lipcowego posiedzenia wydała negatywną opinię w tej sprawie. „J-elita” nie ustanie w staraniach, by ułatwić dostęp do Cortimentu dla dzieci.

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)