Przejdź do treści

Certyfikowane warsztaty ESPEN „Żywienie u pacjentów z NZJ” w Zagrzebiu

W czerwcu 2022 r. w Centrum Edukacji Szpitala Klinicznego w Zagrzebiu odbyły się dwudniowe interdyscyplinarne międzynarodowe warsztaty poświęcone żywieniu klinicznemu pacjentów z chorobami zapalnymi jelit.

Ten międzynarodowy kurs prowadzony był przez zespół ds. żywienia klinicznego KBC Zagreb, którym kieruje prof. Željko Krznarić,odbył się pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) i lokalnej organizacji Chorwackiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego w ramach Chorwackiego Towarzystwa Medycznego. Były to czwarte z rzędu warsztaty, które odbywają się nieprzerwanie od 2019 roku. Tegoroczne szkolenie „Żywienie u pacjentów z NChZJ” zgromadziło 20 uczestników z dziesięciu krajów: Brazylii, Holandii, Iranu, Włoch, Polski, Macedonii Północnej, Słowenii, Rumunii, Grecji i Chorwacji. Opieka nad pacjentami z nieswoistymi zapaleniami jelit wymaga interdyscyplinarnego podejścia, dlatego zarówno uczestnicy, jak i wykładowcy reprezentowali różne zawody – byli lekarze różnych specjaliności, dietetycy, farmaceuci i pielęgniarki. Warsztaty odbyły się na żywo,co umożliwiło uczestnikom bezpośredni kontakt nie tylko ze współpracownikami, ale również z pacjentami Kliniki Gastroentetologii w Zagrzebiu.

Szkolenie było pomyślane jako połączenie wykładów, ćwiczeń demonstracyjnych, dyskusji z końcowym sprawdzeniem wiedzy, oceną i certyfikatem uczestnictwa. Podczas wykładów wprowadzających prof. Željko Krznarić i prof. Darije Vranešić Bender omówili podstawowe fakty dotyczące epidemiologii, terapii i żywienia klinicznego nieswoistych zapaleń jelit i zaprezentowali najnowszą wiedzę naukową  oraz osobiste doświadczenia w tej dziedzinie.

Po części wstępnej Dina Ljubas Kelečić i mag. farm. Irena Karas przedstawiły praktyczne metody oceny stanu odżywienia, stosowane w miejscowej poliklinice.Przedstawiono także prace nad aparaturą do kalorymetrii pośredniej, metody służącej do określania zużycia energii w spoczynku oraz nad skalami bioimpedancji (metoda analizy składu ciała, w której wykorzystuje się przepływ prądu przez ciało) i metodami antropometrycznymi ( m.in. pomiar wysokości, masy ciała obwody brzucha, grubości fałdu skórnego na ramieniu). Diagnostykę niedożywienia, sarkopenii (utraty masy mięśniowej, co wpływa na siłę mieśni i ich funkcjonalność), otyłości sarkopenicznej oraz innych form zaburzeń żywieniowych, z którymi spotykamy się u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, przedstawiono na przykładach z praktyki klinicznej. Odbyły się również wykłady z podstaw żywienia dojelitowego i pozajelitowego, które są częstymi metodami terapii i żywienia u wielu pacjentów. Wykład dr Any Barišić poświęcony był mikrobiocie w chorobach zapalnych jelit.

Pierwszy dzień kursu zakończył się nieformalnym spotkaniem w Rougemarin Park, restauracji należacej do jednego z pacjnetów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, który aktywnie udziela się w chorwackim odpowiedniku Towarzystwa „J-elita“. W ramach spotkania odbyła się promocja poradnika dla pacjentów w języku angielskim: „Patient’s guide to Nutrition in IBD“(„Poradnik dla pacjenta dotyczący odżywiania w NChZJ“), sygnowanego przez prof. Darija Vranešicia Bendera i prof. Željko Krznaricia. Powstał on we współpracy ze wspomnianym powyżej chorwackim stowarzyszeniem pacjentów. Podczas promocji mieliśmy okazję skosztować dań dostosowanych do diety pacjentów z NChZJ, których przepisy znajdują się w tym poradniku.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się w Szpitalu Dziennym Oddziału Gastroenterologii i Żywienia Klinicznego Kliniki Chorób Wewnętrznych KBC Zagrzeb, gdzie mileiśmy okazję porozmawiać z pacjentami cierpiącymi na NChZJ, którzy wymagają różnych metod wsparcia leczenia żywieniem. Następnie odbyły się wykłady na temat podejścia do wspomagania żywienia w oparciu o żywienie pozajelitowe na przykładzie klinicznych przypadków pacjentów z niewydolnością jelit. Pogląd chirurgów na temat leczenia i wspomagania żywienia przedstawił specjalista chirurgii jamy brzusznej dr hab. Tihomir Kekez. Na koniec, przed testem sprawdzającym pozyskaną wiedzę prof. Marko Brinar, którego dziadkowie pochodzą z Polski,przedstawił uczestnikom warsztatów informację o najczęstszych pozajelitowych objawach NChZJ, związanych z dietą i stanem odżywienia.

Wartością wyniesioną z warsztatów, poza wiedzą praktyczną, jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w ramach programu MODULifeCDEC (Crohn’s Disease Exclusion Diet). Ponadto, warsztaty w Zagrzebiu były okazją do nawiązania znajomości z osobami zainteresowanymi tematyką chorób zapalnych jelit, czego efektem będzie przyjazd mgr dietetyki Roxany Călescuz Bukaresztu na miesięczny staż do Zakładu Dietetyki przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii we Wrocławiu. Przyjazd do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego we Wrocławiu planuje również kolejny dietetyk, tym razem z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Amsterdamie. A głównych organizatorów warsztatów z Zagrzebia miałem przyjemność spotkać na początku września w Wiedniu na Kongresie ESPEN, w którym miałem przyjemność zaprezentować pracę zainspirowaną konferencją w stolicy Chorwacji.

dr n. med. Robert Dudkowiak
Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prezes Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa „J-elita”

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!