Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Badanie kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Badanie kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Szwedzka firma InDex Pharmaceuticals prowadzi w Europie wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy, o nazwie COLLECT, którego celem jest określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Kappaproct (lek badany) w terapii przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) w fazie czynnej u pacjentów niereagujących (opornych) na dostępne leczenie

Badany lek Kappaproct to syntetyczny oligonukleotyd, który u pacjentów nie reagujących na dostępne terapie może opóźnić konieczność zabiegu chirurgicznego lub nawet mu zapobiec. Lek Kappaproct został wcześniej użyty w trzech badaniach klinicznych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i u wielu pacjentów wykazał znaczną redukcję objawów choroby. Badania te wykazały również dobry profil bezpieczeństwa leku Kappraproct z kilkoma działaniami niepożądanymi.

W badaniu COLLECT pacjentom zostaną podane dwie dawki leku Kappaproct lub placebo w odstępstwie czterech tygodni. Podawanie badanego leku Kappaproct będzie stanowiło terapię dodaną, dzięki czemu pacjenci uczestniczący w badaniu będą mogli nadal przyjmować leki towarzyszące przez cały czas trwania badania. Następnie stan pacjentów będzie monitorowany pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku przez 12 miesięcy od przyjęcia pierwszej dawki.

Możesz wziąć udział w badaniu jeżeli:

– masz co najmniej 18 lat

– doświadczasz częstych wypróżnień, silnych bólów brzucha oraz obserwujesz krew w stolcu

– próbowałeś innych dostępnych terapii (sterydy, mesalazyna, azatipryna) bez powodzenia.

Niniejsze badanie zostało zaakceptowane przez komisję etyczną Komisja Etyki i Nadzoru nad Badaniami na Ludziach i Zwierzętach Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA: ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej www.ClinicalTrials.gov, wyszukując numer identyfikacyjny NCT01493960.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w niniejszym badaniu klinicznym prosimy o kontakt z:

Dr Andrzej Bielasik

Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologii

Al. Niepodległości 18, Warszawa

Osoba kontaktowa:

Dr Andrzej Bielasik 691-945-535, bielasik@coi.waw.pl

Prof. Ewa Małecka- Panas

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej,

ul.Kopcińskiego 22,  90-153 Łódź

Osoba kontaktowa:

Dr Łukasz Durko:609-497-949; ldurko@poczta.onet.pl

Dr Justyna Kotynia: 696-453-274; justyna@kotynia.net

Prof. Ewa Małecka-Panas: ewuncia@poczta.onet.pl

Prof. Tomasz Mach

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych,

Śniadeckich 5 31-531 Kraków

Osoba kontaktowa:

Dr Irena Ciećko-Michalska: 503-577-488 michalska@su.krakow.pl

Dr Danuta Owczarek : 601-480-224; owczarek@su.krakow.pl

Dr Robert Petryka

NZOZ Vivamed ul. Zamiejska 17 , 03-580 Warszawa

Osoby kontaktowe:

Dr Robert Petryka 601-322-352 ; robert@petrykamed.com

Dr Elżbieta Dąbrowska- Ufniarz 509-385-509, eladąbrowska@poczta.onet.pl

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!