Towarzystwo J-elita » Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia

Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia

Organizacje pacjentów, towarzystwa lekarskie i samorządy zawodów medycznych apelują do władz o pilne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB oraz zmiany służące poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Petycję popiera Towarzystwo „J-elita”.

Apel trafił do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, premier, marszałków Sejmu i Senatu, ministra zdrowia oraz wszystkich posłów i senatorów. Jego sygnatariusze zwracają uwagę na:
– trwające od lat niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia, które uniemożliwia funkcjonowanie zgodne z oczekiwaniami pacjentów,
– ograniczenie dostępności do leczenia i ciągłe zadłużanie się placówek ochrony zdrowia,
– nieprzejrzyste zasady wyceny i finansowania świadczeń zdrowotnych,
– rosnące oczekiwania pacjentów związane ze zwiększającymi się możliwościami współczesnej medycyny,
– starzenie się społeczeństwa i zwiększające się zapotrzebowanie na usługi medyczne,
– brak sprzyjających warunków organizacyjnych i finansowych dla kształcenia w zawodach medycznych, co przekłada się na zbyt małą liczbę personelu medycznego,
– oraz słuszne oczekiwania środowisk medycznych w zakresie należytego wynagradzania za trudną i odpowiedzialną pracę.

„Zwiększenie poziomu finansowania powinno nastąpić w ciągu paru lat i musi być kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ już w kilkuletniej perspektywie nakłady na poziomie 6% PKB będą niewystarczające” – czytamy w apelu.  „W ślad za zwiększeniem nakładów (…) postulujemy również wprowadzenie zasad finansowania świadczeń, które umożliwią diagnostykę i leczenie dobrej jakości bez zadłużania podmiotów leczniczych. Zmiany powinny polegać przede wszystkim na poprawie finansowania niedostatecznie wycenionych świadczeń.”

Autorzy petycji wskazują, że zmiany powinny rozpocząć się od wolnego od wpływów politycznych dialogu między pacjentami i fachowymi pracownikami ochrony zdrowia. Pod apelem podpisało się 107 organizacji.

Przeczytaj apel w sprawie finansowania ochrony zdrowia z listą sygnatariuszy

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)