Towarzystwo J-elita » 11.06.11 – Walny Zjazd Delegatów i Dzień Dziecka

11.06.11 – Walny Zjazd Delegatów i Dzień Dziecka

Zarząd Główny Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ “J-elita” zwołuje Walny Zjazd Delegatów na dzień 11.06.2011 (sobota) godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 14:15.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie komisji skrutacyjnej
6. Zatwierdzenie korekty rocznych sprawozdań finansowych wraz z informacja dodatkową za rok 2007, rok 2008, rok 2009
7. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w roku 2010
8. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2010
9. Zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego wraz z informacją dodatkową za rok 2010
10. Udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 2010
11. Uchwała w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2010
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenie protokołu z Walnego Zjazdu Delegatów 24 kwietnia 2010 r.
13. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
14. Zmiany w składzie Sądu Koleżeńskiego
15. Wprowadzenie zmian w statucie Towarzystwa
16. Podsumowanie obchodów Dnia NZJ i relacja z walnego zjazdu delegatów EFCCA (European Federation of Crohn’s and Colitis Associations)
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad

Przed zebraniem, o 12:00, odbędzie się wykład na temat ” Co nowego w NZJ”, który wygłosi dr Katarzyna Bochenek.

W czasie wykładu, dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka, odbędą się zajęcia plastyczno-dydaktyczne prowadzone przez psychologa, p.Milenę Pyrę.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i prosimy o wcześniejszą rejestrację na adres: j-elita@iimcb.gov.pl lub telefonicznie: 515 856 350

Ponadto, o godz godz. 13.20 (w razie braku kworum o godz. 13.30) odbędzie się Walny Zjazd Członków Oddziału Mazowieckiego.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zajazdu Oddziału
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie komisji skrutacyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2010
7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2010
8. Udzielania absolutorium Zarządowi Oddziału za rok 2010
10.Przyjęcie programu działania Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa na rok 2011
11. Wybór dodatkowych delegatów na Walne Zgromadzenie zgodnie ze statutem.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad

Na spotkaniach będzie możliwość wstąpienia do Towarzystwa bądź opłacenia zaległych składek – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!