Przejdź do treści

Українські рецепти приймаються в польських аптеках. Recepty z Ukrainy akceptowane w polskich aptekach

Згідно з положеннями, аптеки в Польщі зобов’язані виконувати рецепти, видані за межами Європейського Союзу, але за певних умов. Якщо здоров’я пацієнта знаходиться під загрозою, можна також відпустити препарат без рецепта лікаря.

Zgodnie z przepisami apteki w Polsce mają obowiązek realizacji recept wystawionych poza granicami Unii Europejskiej, ale pod pewnymi warunkami. W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta istnieje także możliwość wydania leku bez recepty od lekarza.

– Аптеки в Польщі зобов’язані виконувати рецепти, видані в Україні – Рецепти з-за меж Європейського Союзу повинні містити певну необхідну інформацію про дані пацієнта, особи, яка його виписала, та ліки.
-Якщо здоров’я пацієнта знаходиться під загрозою, рецепт не потрібен – його може виписати фармацевт.

Загальнодоступні аптеки, що діють в Польщі, зобов’язані виконувати рецепти, виписані в країнах, що не входять до Європейського Союзу, включаючи Україну. Про це нагадали у Вищій фармацевтичній палаті, яка просить надати доступ до ліків людям, які подають їх для реалізації.

Постанова міністра охорони здоров’я від 23 грудня 2021 року описує обсяг даних, які повинні бути включені до рецепта, виданого в країні, відмінній від Європейського Союзу. Вони повинні бути:

 • ім’я або імена пацієнта
 • адреса пацієнта
 • міжнародна (поширена)
 • назва або торгова назва
 • лікарська форма
 • міцність препарату
 • кількість препарату
 • дата видачі рецепта
 • реквізити особи, яка виписує рецепт, у вигляді печатки або відбитка та її особистий підпис.

  У разі даних особи, яка виписує рецепт, вона має містити: її ім’я (імена) та прізвище, професійну кваліфікацію, ідентифікаційний номер медичного працівника, адресу електронної пошти або номер телефону з міжнародним префіксом для безпосереднього зв’язку з особою, яка виписаний рецепт і підпис або підпис особи, уповноваженої видавати рецепт.
  Фармацевт може відпускати ліки без рецепта

  При загрозі здоров’ю пацієнта фармацевт може видати безрецептурний препарат і особі з України, про що нагадав головний фармацевтичний інспектор. Тоді фармацевт з аптеки або аптечного пункту може виписати рецепт на лікарські засоби (з урахуванням контрольованих заходів). Такі рецепти виконуються з повною оплатою (100%).

  Одне застереження: не всі ліки, які використовуються в Україні, доступні в Польщі.

Якщо ви страждаєте на запальне захворювання кишечника (хвороба Крона або виразковий коліт) і потребуєте консультації, пошуку лікаря чи допомоги в отриманні препарату, зв’яжіться з нами: biuro@j-elita.org.pl

Apteki ogólnodostępne działające w Polsce mają obowiązek realizowania recept, które wystawiono w innych krajach niż te wchodzące w skład Unii Europejskiej, w tym Ukrainy. Przypomniała o tym Naczelna Izba Aptekarska, która prosi o zapewnienie dostępu do leków osobom, które przedstawiają je do realizacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021 r. opisuje zakres danych, które powinny znaleźć się na recepcie wystawionej w innym państwie niż wchodzące w skład Unii Europejskiej. Muszą to być:

 1. imię lub imiona pacjenta
 2. adres pacjenta
 3. międzynarodowa (powszechnie stosowana) nazwa lub nazwa handlowa
 4. postać leku
 5. moc leku
 6. ilość leku
 7. data wystawienia recepty
 8. dane osoby wystawiającej receptę w formie pieczęci lub nadruku i jej własnoręczny podpis.

W przypadku danych osoby wystawiającej receptę powinny znaleźć się tam: jej imię lub imiona i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu z międzynarodowym prefiksem do bezpośredniego kontaktu z osobą, która wystawiła receptę oraz podpis lub podpis osoby upoważnionej do wystawienia recepty.

Farmaceuta może wydać lek bez recepty

W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta farmaceuta może wydać osobie z Ukrainy również lek bez recepty, o czym przypomniał Główny Inspektor Farmaceutyczny. Farmaceuta z apteki lub punktu aptecznego może wówczas wystawić receptę na produkty lecznicze (z zastrzeżeniem środków kontrolowanych). Recepty takie są realizowane z pełną odpłatnością (100 proc.).

Jedno zastrzeżenie: nie wszystkie stosowane w Ukrainie leki są dostępne w Polsce.

Jeśli mają Państwo kontakt z uchodźcami z Ukrainy chorującymi na nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego), którzy potrzebują porady lekarskiej lub pomocy w otrzymaniu leków, prosimy o kontakt: biuro@j-elita.org.pl

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!