Towarzystwo J-elita » pisma i apele

pisma i apele

Szesnaście organizacji pacjentów apeluje do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie barier w terapii biologicznej dla pacjentów z NZJ

Szesnaście organizacji pacjentów, w tym Towarzystwo „J-elita”, wystąpiło wspólnie do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego z apelem o zniesienie urzędowych barier w czasie trwania terapii biologicznej… Szesnaście organizacji pacjentów apeluje do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie barier w terapii biologicznej dla pacjentów z NZJ